Spring naar content

Plannen, strategie en resultaat

In dit hoofdstuk delen we alle documenten die je wilt lezen over de plannen van Breda Marketing. De meerjarenstrategie, plannen voor het aankomende jaar, evaluaties en andere documenten die duidelijk maken wat we doen.

Jaaroverzicht 2023

Bekijk de video voor een greep uit onze activiteiten in 2023 en lees alles terug op de projecten pagina.

Video gemaakt door Animate the World

Jaarplan 2024

In dit jaarplan lees je waar we ons komend jaar op richten. Het is tot stand gekomen in goed overleg met de gemeente Breda. Voor het bepalen van onze activiteiten is ons meerjarenplan 2023-2026 leidend. Daarbinnen zijn we adaptief zodat we kunnen inspringen op kansen en nieuwe ontwikkelingen uit de stad. Voor komend jaar zijn de ambities hoog, zien we volop kansen en hebben we een exploitatieuitdaging.

Download het jaarplan in PDF

Meerjarenstrategie ’23-’26

Dit is de citymarketingstrategie van Breda Marketing. Een meerjarenstrategie die we samen met de stad invullen en uitvoeren voor een duurzame toekomst van Breda. In deze meerjarenstrategie geven wij richting aan die ambitie en leggen we de lat hoog. Echter, we hebben zeker oog voor de realiteit en we zijn ons bewust van de huidige omvang van Breda Marketing. De strategie is opgeschreven voor de komende vier jaar, als een eerste mijlpaal op weg naar 2030. Jaarlijks stellen we een jaarplan op en maken we onze stappen concreet. Zo blijven we adaptief en kunnen we bijsturen en aanscherpen wat in deze tijd noodzakelijk is. Stap voor stap werken we aan een krachtig merk.

Download de meerjarenstrategie in PDF